Dansk som andetsprog

Dansk sprogkursus for udlændinge i arbejde

Krav: Elev(er) kan tale engelsk

Dette sprogkursus henvender sig til medarbejderen i firmaet, som kan tale engelsk, men har brug for at tale dansk for at kunne kommunikere forståeligt med kollegaer, og dermed være del af både det faglige samt sociale arbejdsliv. Her anvendes praktiske situationer, som relaterer til hverdagssamtaler for at skabe tryghed og sikkerhed i forhold til kommunikation med det danske sprog. Det er ikke blot en investering i en værdifuld medarbejder og dit firma – det er tillige en etisk investering i et andet menneskes liv og giver personer med en anden etnisk baggrund muligheden til at forstå den danske mentalitet, kultur og samfund.

Dansksom-andetsprog

Målgruppe og formål med kurset

Kursets målgruppe er mest for forretningstysk, men selvfølgelig starter vi helt i bunden. Dette betyder vi primært vil have fokus omkring dagligdagskonversationer for at udvide ordforrådet.

Dertil kommer der en differentiering i relation til, om undervisningen omhandler verbale talefærdigheder eller skriftlig kommunikation.

Afvejning af det rette niveau sker på baggrund af en sprogtest/vurdering via en onlinetest inden kursusstart.

Hvordan foregår kurset?

Undervisningen foregår primær på dansk, selvfølgelig alt afhængig efter niveauet tillige dels på engelsk. Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion i realistiske samtalesituationer og rollespil mellem lærer og elev(er). Grammatikken er uundgåeligt for at kunne tale sproget korrekt. Lektier og hjemmeopgaver, små foredrag/oplæg indgår i kursets forløb, som har formålet til at optimere kursistens indlæring på kort tid.