Sprogkurser

Vi tilbyder individuelle sprogkurser men tillige holdundervisning; fx et firmahold. Sprogkurserne er ofte tilpasset efter behov, der retter sig efter firmaets profil samt den individuelles arbejdsopgaver. Det kan foregå på forskellige niveauer, om man er begynder, eller blot vil bygge videre på allerede tillærte sprogkundskaber. Kultur og mentalitetsforståelse indgår, som et helt naturligt element i undervisningen. Hver eneste kursus bliver derfor skræddersyet efter kundens behov.

Fremgangsmåde

Det foregår normalt på den måde, at underviseren kommer direkte ud til forretningen og underviser medarbejder på firmaadressen. Her aftales der tidspunkter, som passer bedst. Underviseren kommer ligeledes ud på private adresser, hvis det er en fordel for indlæringen og/eller helst skal foregå udenfor arbejdstiden.

Vi anbefaler at tage 2 lektioner (2 x 45 min.) i træk per undervisningsgang. Hvis det skal være et hurtig sprogboost, kan det anbefales at tage 2 gange om ugen af 90 minutter. Vi anbefaler, at man tager minimum 20 lektioner for at få det bedste udbytte af undervisningen.

Hos os står kunden i fokus, og vi tilpasser os omstændigheder for at opnå det bedst mulige resultat.

Procedure for afklaring af det sproglige niveau & forventningsafstemning

Vi laver en sprogvurdering i forvejen via en online test, hvor vi derefter anbefaler et timeantal. Efter begge parter er blevet enige om timetallet, skal der afholdes et kort individuelt introduktionsmøde mellem underviseren og kunden, som varer ca. 30 minutter. Det kan betragtes som en forventningsafstemning fra begge parter. Der aftales der tillige en dato for den første undervisningsgang. 

Efter afslutning af sprogkurset kommer der en slutevaluering, hvor er det muligt at få udstedt et kursusbevis til de personer, som har deltaget på kurset. Kursusbeviset indeholder antal af undervisningstimer samt præsenterer oplysninger om det sproglige niveau.

Det kan du forvente:

—Introduktionsmøde

—Sprogtest

—Individuel undervisning

—Hold undervsining //små grupper

—Fleksible tidspunkter

—Kursusbevis

Få et individuel tilbud!