Tysk sprogkurser

Tyskland er vores naboland og samtidig det største eksportmarked for danske virksomheder. Sproget bliver talt af 105 mio. modersmåltalende, og er dermed det mest udbredte sprog i EU. Det kan tillægges en stor værdi i at genopfriske eller vedligeholde sit forretnings- eller rejsetysk.

Tysk sprogkurser

Målgruppe og formål med kurset

Kursets målgruppe er mest for forretningstysk, men selvom det er erhvervsorienteret, bliver det indlærte ordforråd større, og man kan dermed følge med i almindelige dagligdagskonversationer.

Dertil kommer der en differentiering i relation til, om undervisningen omhandler verbale talefærdigheder eller skriftlig kommunikation.

Afvejning af det rette niveau sker på baggrund af en sprogtest/vurdering via en onlinetest inden kursusstart.

Hvordan foregår kurset?

Undervisningen foregår primær på tysk – selvfølgelig alt afhængig efter niveauet tillige dels på dansk. Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion i realistiske samtalesituationer og rollespil mellem lærer og elev(er). Grammatikken er uundgåeligt for at kunne tale korrekt. Lektier og hjemmeopgaver, små foredrag/oplæg indgår i kursets forløb, som har til formål at optimere kursistens indlæring på kort tid. 

Det her får du

—-Individuel undervisning

—-Hold undervisning //små grupper

—-Skræddersyet kursus i samarbejde mellem kursist og underviser

—-Meget fleksible undervisningstider

—-Kursusbevis udstedes ved kursets afslut

Undervisning via skype eller telefon

Det er ikke alle, som har muligheden til at finde tid til et fysisk møde. Derfor kan vi yderligere tilpasse os folk, som er på farten. Vi tilbyder i disse tilfælde online sprogundervisning via skype eller telefon. Dette giver dig mere frihed og fleksibilitet. Det eneste, som det kræver, er internetforbindelse og en computer/ tablet eller telefon. Vores kunder kombinerer desuden ofte almindelig sprogundervisning og skype undervisning for at kunne leve op til deres daglige forretningsforpligtelser. Vi er åben for alt, der imødekommer en effektiv indlæring.